JAR 2001/1, Geschillencommissie Arbodiensten 12-12-2000, , 016

Inhoudsindicatie

Klacht over handelwijze Arbo-arts gegrond

Samenvatting

Werknemer heeft bij de Geschillencommissie Arbodiensten een klacht ingediend over het functioneren van de Arbo-arts van zijn werkgever. De klacht houdt in dat de bedrijfsarts te weinig moeite heeft gedaan om van de behandelend psycholoog van werknemer informatie te verkrijgen, dat de bedrijfsarts met de werkgever op laatdunkende wijze over de psycholoog heeft gesproken, dat zonder medeweten van werknemer in een voorlopig reïntegratieplan is ingevuld dat hij ermee instemde en dat buiten hem om aan zijn werkgever informatie is verstrekt die…

Verder lezen
Terug naar overzicht