JAR 2001/219, HvJ EG 04-10-2001, , C-438/99 (met annotatie van Mr. E. Verhulp)

Inhoudsindicatie

Niet verlengen van arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap

Samenvatting

Werkneemster is achtereenvolgens op basis van vier tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij werkgeefster in dienst geweest. Geen van de overeenkomsten bevatte een einddatum. Op 12 mei 1999 heeft werkgeefster de vierde arbeidsovereenkomst opgezegd met ingang van 2 juni a.s. Werkneemster was op dat moment zwanger. Werkgeefster heeft werkneemster nog een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Zij heeft echter geweigerd om deze te tekenen, omdat de beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst naar haar mening nietig was, gelet op haar zwangerschap. In…

Verder lezen
Terug naar overzicht