JAR 2001/232, Rechtbank Middelburg 30-05-2001, , 612/1999 (met annotatie van Mr. drs. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Blootstelling aan asbest, Angstschade, Smartengeld, Geestelijk letsel

Samenvatting

Werknemer is van 1951 tot 1988 bij werkgeefster in dienst geweest. Tijdens zijn werkzaamheden is hij blootgesteld geweest aan asbeststof. Op een gegeven moment is bij werknemer pleura plaques geconstateerd, zijnde een goedaardige verdikking van het longvlies die het gevolg is van blootstelling aan asbeststof. Werknemer heeft daardoor angst opgevat voor een fatale asbestziekte. Hij stelt dat deze angst ernstig geestelijk letsel heeft veroorzaakt en vordert dat werkgeefster de schade als gevolg van dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht