JAR 2003/130, HvJ EG 20-03-2003, , C-187/00

Inhoudsindicatie

Gelijke behandeling m/v, Stelsel van deeltijdarbeid voor oudere werknemers

Samenvatting

Op grond van een CAO voor de openbare sector, die is gebaseerd op de Duitse wet betreffende deeltijdarbeid voor oudere werknemers, kunnen werknemers vanaf hun 60e jaar minder gaan werken indien zij daartoe een overeenkomst met hun werkgever sluiten en deze een werkloze in dienst neemt. De werknemer kan ofwel over de hele periode tot aan de pensioenleeftijd minder werken, of een aantal jaar voltijds blijven werken en daarna stoppen met werken. De werkneemster verzocht haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht