JAR 2003/148, HvJ EG 22-05-2003, , C-441/01 (met annotatie van Mr. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Richtlijn inzake Arbo-activiteiten door Nederland niet correct nageleefd, Voorrang geven aan interne gezondheidsdienst boven externe Arbo-dienst

Samenvatting

De Europese Commissie stelt dat Nederland art. 7 lid 3 Richtlijn 89/391/EEG inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk niet correct heeft omgezet in nationale wetgeving. Art. 7 lid 3 bepaalt naar het oordeel van de commissie dat een werkgever eerst een beroep mag doen op externe deskundigen op…

Verder lezen
Terug naar overzicht