JAR 2004/134, Commissie Gelijke Behandeling 04-05-2004, , 2004-46 (met annotatie van Mr.drs. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Onderscheid op grond van leeftijd bij de toekenning van salarisverhogingen en de opbouw van pensioenrechten van werknemers van 57 jaar en ouder

Samenvatting

De werkgever vraagt de Commissie gelijke behandeling om een oordeel over de vraag of de bepaling in zijn arbeidsvoorwaardenregeling om geen individuele salarisverhogingen aan werknemers van 57 jaar en ouder toe te kennen en de bepaling in zijn pensioenreglement om individuele salarisverhogingen uitsluitend voor de jaren na het 57e levensjaar mee te tellen voor de opbouw van het basispensioen, in overeenstemming zijn met de Wet gelijke behandeling op grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht