JAR 2004/150, HvJ EG 27-05-2004, , C-285/02 (met annotatie van Mr. drs. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Alleen vergoeding voor overwerk deeltijders bij maken zelfde aantal overuren als voltijders, Indirecte discriminatie m/v

Samenvatting

Op grond van het Beambtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen moeten ambtenaren overuren maken wanneer het werk dat vereist. Gaat het om meer dan vijf overuren per maand, dan moet aan de ambtenaar een compenserende rusttijd worden toegekend voor het aantal gemaakte overuren. Met betrekking tot overuren in het onderwijs is in de wet bepaald dat drie lesuren gelijkstaan aan vijf uren. De werkneemster werkt deeltijd als lerares op…

Verder lezen
Terug naar overzicht