JAR 2004/16, HvJ EG 11-09-2003, , C-77/02 (met annotatie van Mr. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Stelsel van deeltijdarbeid voor oudere werknemers, Vereiste voor deelname dat drie jaar voltijds is gewerkt, Indirecte discriminatie

Samenvatting

Werkneemster Steinicke heeft haar werkgever verzocht om over de periode van 1 oktober 1999 tot 30 september 2007 te mogen deelnemen aan de regeling deeltijdarbeid voor oudere werknemers. De werkgever heeft het verzoek afgewezen omdat de werkneemster in 1999 niet voldeed aan het in 1999 geldende vereiste dat zij in de laatste vijf jaar vóór de aanvang van de regeling deeltijdarbeid in totaal drie jaar voltijds werkzaam was geweest. De werkneemster…

Verder lezen
Terug naar overzicht