JAR 2005/265, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 24-10-2005, , 104802/KG ZA 05-353

Inhoudsindicatie

Vordering tot verbieden van benaderen (ex-) patiënten afgewezen, Geen concurrentiebeding

Samenvatting

Vier revalidatieartsen hebben de arbeidsovereenkomst met hun werkgever, een instelling die revalidatiezorg verstrekt, opgezegd en zijn per 1 september 2005 in dienst getreden bij een instelling voor gehandicaptenzorg, welke instelling tevens revalidatiezorg biedt. Eén revalidatiearts is door de werkgever ontslagen en heeft zich vervolgens bij haar oud-collega’s gevoegd. De vijf artsen hebben op 1 september 2005 een brief op briefpapier van hun nieuwe werkgever (hierna SGL) …

Verder lezen
Terug naar overzicht