JAR 2005/273, Raad van Bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen 28-10-2005, , 2005002441/0002-SB

Inhoudsindicatie

Ontslag werknemer voor wie subsidie stopt, Afwijking anciënniteitsbeginsel

Samenvatting

De werkgever vraagt de CWI om toestemming voor het ontslag van de werkneemster. Daartoe voert de werkgever aan dat het voor hem de laatste jaren zeer moeilijk is om financieel het hoofd boven water te houden alsook dat de persoonsgebonden subsidie die de gemeente Amsterdam had toegekend voor de werkneemster in 2006 zal worden afgebouwd. De reden daarvoor is dat de werkneemster in Almere woont en dat de gemeente Amsterdam vanaf 1 januari 2005 alleen nog verantwoordelijk is voor ID-banen…

Verder lezen
Terug naar overzicht