JAR 2006/130, Rechtbank Turnhout 08-05-2006, , AR 83.160, 1789

Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst door Belgische rechter, Belgisch procesrecht van toepassing

Samenvatting

Tussen de eigenaar/bestuurder van de werkgever en diens voormalige levensgezel, die als werknemer (brand manager) bij de werkgever in dienst is, zijn problemen ontstaan na beëindiging van de affectieve relatie tussen beiden. De werkgever wenst de arbeidsovereenkomst te ontbinden en wendt zich daarom, nu de werknemer in België woont, tot de Belgische rechter. Op 2 maart 2006 brengt de werkgever de dagvaarding uit, op 13 maart 2006 vindt een zitting plaats voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht