JAR 2006/193, Commissie Gelijke Behandeling 14-06-2006, , 2006-123

Inhoudsindicatie

Opsplitsen salarisverhoging voor werknemers met eindloonregeling in salarisgedeelte en gedeelte voor backservice, Onderscheid naar leeftijd

Samenvatting

Bij de werkgever is een systeem ingevoerd voor het bepalen van de jaarlijkse salarisverhogingen, waarbij het percentage via een matrix wordt bepaald, uitgaande van een door de Europese directie vastgesteld percentage van de loonsom dat voor salarisverhoging beschikbaar is. In 2005 is geconstateerd dat het door de Europese directie vastgestelde budget niet voldoende was om de loonsverhogingen conform de matrix toe te kennen, dit met name doordat van het totale budget (€ 600…

Verder lezen
Terug naar overzicht