JAR 2006/85, Commissie Gelijke Behandeling 13-03-2006, , 2006-37

Inhoudsindicatie

Leeftijdsdiscriminatie in sociaal plan, Aparte regeling voor werknemers ouder dan 58

Samenvatting

Verzoeker, geboren op 25 augustus 1946, is op 17 oktober 1966 in dienst getreden van verweerster. Verzoeker is op 6 december 2005 meegedeeld dat hij wegens reorganisatie wordt ontslagen. Op grond van zijn leeftijd – hij is ouder dan 58 – is hoofdstuk 7 van het met de vakbonden afgesloten sociaal plan van toepassing. Hij zal na zijn ontslag een aanvulling op de WW-uitkering ontvangen totdat hij met vroegpensioen gaat. In het sociaal…

Verder lezen
Terug naar overzicht