JAR 2007/112, Raad van Bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen 29-12-2006, , 2006001789-FC

Inhoudsindicatie

Bevoegdheid CWI bij in buitenland wonende werknemer, Reikwijdte BBA

Samenvatting

De werkgever verzoekt toestemming voor het ontslag van de werknemer. De werknemer stelt onder meer dat de CWI niet bevoegd is om kennis te nemen van de ontslagaanvraag en geen rechtsmacht heeft omdat hij in Duitsland woont en de werkgever onderhavig verzoek op grond van EG Verordening nr. 44/2001 voor de Duitse rechter had moeten brengen.

De CWI overweegt dat het BBA een eigen reikwijdteregel heeft die inhoudt dat het BBA van toepassing is wanneer het een arbeidsverhouding…

Verder lezen
Terug naar overzicht