JAR 2007/178, HvJ EG 14-06-2007, , C-127/05

Inhoudsindicatie

Inbreukprocedure, Geen risicoaansprakelijkheid werkgever voor arbeidsongevallen, Clausulering zorgplicht toegestaan

Samenvatting

De Europese Commissie is van oordeel dat het Verenigd Koninkrijk (VK) art. 5 Richtlijn 89/391/EEG inzake de verbetering van de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk niet correct naleeft. De richtlijn verplicht de werkgever om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met het werk verbonden aspecten, terwijl de wetgeving van het VK bepaalt dat de werkgever dit moet doen ‘‘voor zover dit redelijkerwijs…

Verder lezen
Terug naar overzicht