JAR 2008/4, Kantonrechter Sittard-Geleen 18-10-2007, BB7486, 261478 EJ VERZ 07-1613 (met annotatie van Dr. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Ontbindingsverzoek afgewezen, Werkgever had alert moeten zijn op afwijkend gedrag werknemer nu dat op arbeidsongeschiktheid zou kunnen duiden

Samenvatting

De werknemer, 57 jaar oud, is op 1 februari 1975 bij de werkgever in dienst getreden en verricht laatstelijk de functie van research technician tegen een salaris van € 3.793,= bruto per maand. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst en stelt daartoe dat de werknemer sinds 2000 disfunctioneert. Daarnaast is gebleken dat de werknemer in strijd met de bedrijfsregels veelvuldig en langdurig…

Verder lezen
Terug naar overzicht