JAR 2012/105, Gerechtshof Amsterdam 09-02-2012, BV7331, 200.096.953/01 OK

Inhoudsindicatie

Plaatsing operationeel leidinggevende boven organisatorische eenheid, Besluit niet kennelijk onredelijk

Samenvatting

De gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen hebben de intentie om samenwerkingsverbanden aan te gaan op 34 gebieden. De eerste van die reeks van beoogde samenwerkingsverbanden betreft een samenwerking tussen de gemeente Middelburg en de gemeente Vlissingen op het terrein van gemeentelijke belastingheffing en -invordering. Op 9 juni 2012 heeft de gemeente Middelburg de ondernemingsraad advies gevraagd over het voorgenomen besluit om het samenwerkingsverband gemeentelijke belastingheffing en -invordering onder te brengen…

Verder lezen
Terug naar overzicht