JAR 2013/303, HvJ EU 07-11-2013, , C-442/12

Inhoudsindicatie

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering, Het staat verzekerde vrij zelf een advocaat te kiezen ongeacht of rechtsbijstand naar nationaal recht verplicht is

Samenvatting

De werknemer heeft een rechtsbijstandsverzekering en wil tegen zijn voormalige werkgever een procedure starten wegens kennelijk onredelijk ontslag. Daartoe wil de werknemer zich laten bijstaan door een door hemzelf gekozen advocaat, waarbij zijn rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van die rechtsbijstand zou moeten dragen. De rechtsbijstandsverzekeraar heeft ermee ingestemd dat de werknemer een gerechtelijke procedure voert, maar is slechts bereid rechtsbijstand aan de werknemer te verlenen…

Verder lezen
Terug naar overzicht