JAR 2014/26, Kantonrechter Maastricht 06-12-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:9733, 2475805 AZ VERZ 13-127

Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst vestigingsdirecteur woningcorporatie, Wnt van toepassing, Reflexwerking, Vergoeding € 125.000,=

Samenvatting

De werkgever, een woningcorporatie, verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. De werknemer is vanaf 1997 in dienst en heeft vanaf 1 januari 2001 als vestigingsdirecteur gewerkt. De werkgever stelt dat de functie van de werknemer wegens reorganisatie is komen te vervallen. Er is geen andere passende functie voorhanden. De werkgever biedt, onder verwijzing naar de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (…

Verder lezen
Terug naar overzicht