JAR 2014/36, European Committee of Social Rights 03-07-2013, , 85/2012 (met annotatie van mr. dr. E.J.A. Franssen)

Inhoudsindicatie

Zweedse wetgeving in strijd met Europees Sociaal Handvest, Zaak “Laval”, Recht van vakbonden om belangen gedetacheerde werknemers te behartigen

Samenvatting

Naar aanleiding van het arrest in de zaak Laval van het Europese Hof van Justitie eind 2007 heeft Zweden wetgeving doorgevoerd, inhoudende dat, waar het vanuit andere lidstaten van de Europese Unie en de EER-landen (Europese Economische Ruimte) gedetacheerde werknemers betreft, vakbonden alleen gerechtigd zijn collectieve actie te voeren voor betaling van het minimumloon en andere minimum arbeidsvoorwaarden die in…

Verder lezen
Terug naar overzicht