JAR 2014/55, HvJ EU 15-01-2014, , C-176/12 (met annotatie van mr. I. Zaal)

Inhoudsindicatie

Uitsluiten gesubsidieerde werknemers bij berekening vereiste aantal werknemers voor medezeggenschapsorgaan, Rechtstreeks beroep op EU-Handvest niet mogelijk

Samenvatting

AMS is een vereniging die betrokken is bij het opzetten van voorzieningen voor sociale bemiddeling en het voorkomen van criminaliteit in de stad Marseille. Op 4 juni 2010 heeft vakbond CGT iemand aangewezen als vertegenwoordiger van de binnen AMS opgerichte vakbondsafdeling. AMS stelt dat CGT daartoe niet bevoegd was. Volgens AMS moeten de gesubsidieerde werknemers van de berekening van het personeelsbestand worden uitgesloten waardoor zij niet verplicht…

Verder lezen
Terug naar overzicht