JAR 2015/273, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 01-09-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6384, 200.133.882 (met annotatie van prof. mr. drs. M. Heemskerk)

Inhoudsindicatie

Overgang van onderneming, Verplicht bedrijfspensioen is arbeidsvoorwaarde, Achterstallige pensioenpremies zijn voor rekening van verkrijger

Samenvatting

GOM is een schoonmaakbedrijf waarvoor deelneming van de werknemers in het Bedrijfstakpensioenfonds voor het glazenwassers- en schoonmaakbedrijf (BPF) verplicht is gesteld. Op 21 mei 2008 heeft GOM een koopovereenkomst gesloten met VBG. GOM heeft de werknemers die zij van VBG heeft overgenomen aangemeld bij BPF. Bij brief van 25 november 2011 heeft BPF GOM gesommeerd om achterstallige pensioenpremies te voldoen betreffende de van VBG overgenomen werknemers. …

Verder lezen
Terug naar overzicht