JAR 2015/8, Gerechtshof Amsterdam 04-11-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4587, 200.090.065/01 (met annotatie van mr. I.J. de Laat)

Inhoudsindicatie

Overtreding geheimhoudingsovereenkomst wegens verstrekken adressen, Waarschuwen investeerders voor financiële misstand, Klokkenluider, Geen boete verschuldigd

Samenvatting

De werknemer is op 1 november 2009 bij de werkgever in dienst getreden als adjunct-directeur tegen een maandsalaris van € 7.000,= bruto. De arbeidsovereenkomst is tussen partijen geëindigd op 30 april 2010. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding/relatiebeding, geheimhoudingsbeding en boetebeding opgenomen. De werkgever vordert een verklaring voor recht dat de werknemer deze bedingen heeft overtreden en vordert betaling van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht