JAR 2017/141, Kantonrechter Rechtbank Gelderland zp Arnhem 14-02-2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1080, 5550086\HA VERZ 16-378\474\450 (met annotatie van mr. C.F.J. van Tuyll van Serooskerken)

Inhoudsindicatie

Tegenverzoek tot toekennen lagere transitievergoeding moet worden ingediend binnen de vervaltermijn, Ambtshalve toetsing

Samenvatting

De werknemer is bij de werkgever in dienst geweest van 5 oktober 2005 tot en met 30 september 2016. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd met toestemming van het UWV op bedrijfseconomische gronden. Daarbij heeft de werkgever geen transitievergoeding betaald vanwege zijn slechte financiële situatie. De werkgever heeft het UWV verzocht om een verklaring af te geven dat hij onder de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers valt, maar het UWV heeft…

Terug naar overzicht