JAR 2017/143, Kantonrechter Rechtbank Limburg zp Roermond 11-04-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:3293, 5483293\AZ VERZ 16-389

Inhoudsindicatie

Opbouw vakantie-uren gekoppeld aan loondoorbetalingsverplichting, Redelijkerwijs niet in staat vakantie op te nemen, Langere verjaringstermijn

Samenvatting

De werkneemster is vanaf 15 augustus 2009 in dienst en vervulde laatstelijk de functie van sociotherapeut. Sinds 16 april 2013 is de werkneemster volledig arbeidsongeschikt. Het UWV heeft met ingang van 5 april 2015 aan de werkneemster een WGA-uitkering toegekend. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV opgezegd tegen 1 augustus 2016 op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkneemster verzoekt onder meer…

Terug naar overzicht