JAR 2017/188, Hoge Raad 30-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1187, 16/03200 (met annotatie van mr. dr. A. van Zanten-Baris)

Inhoudsindicatie

De gevolgen van het ontslag mogen meewegen bij het vaststellen van de billijke vergoeding

Samenvatting

Werkneemster is eind 1989 als kapster in dienst getreden van (de rechtsvoorganger van) New Hairstyle. Zij werkte 4,5 uur per week, steeds op maandagmiddag, tegen een salaris van € 224,51 bruto per maand. In 2015 is tussen partijen een geschil ontstaan over de weken waarin werkneemster in de zomer van 2015 vakantieverlof mocht opnemen. Werkneemster is in de weken waarin zij verlof wenste op

Verder lezen
Terug naar overzicht