JAR 2017/216, Gerechtshof Amsterdam 18-07-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2957, 200.200.906/01 (met annotatie van mr. S.J. Sterk)

Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst bestuurder op de h-grond, Geen verband met opzegverbod wegens ziekte

Samenvatting

De werknemer is vanaf 1 juni 2013 voor een periode van vier jaar benoemd tot statutair bestuurder. De met de werknemer gesloten overeenkomst van opdracht is met ingang van 24 april 2015 omgezet in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Vanaf 9 oktober 2015 is de werknemer volledig arbeidsongeschikt. Tussen partijen bestaat een verschil van inzicht over de managementstructuur en de invulling van de functie van de werknemer. De vruchteloze gesprekken…

Verder lezen
Terug naar overzicht