JAR 2017/239, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3752, 200.178.205/01 (met annotatie van mr. drs. I. Lintsen)

Inhoudsindicatie

Verplichting tot 1x per week solliciteren redelijk, Stopzetten loon wegens niet meewerken aan re-integratie

Samenvatting

De werknemer is per 18 oktober 2004 bij de werkgever in dienst getreden als timmerman. Op 3 mei 2013 heeft hij zich ziek gemeld. In het kader van het re-integratieproces heeft de werkgever op 29 april 2014 aan de werknemer een concept bijstelling plan van aanpak gestuurd. De werknemer heeft niet met dit plan ingestemd, omdat hierin een sollicitatieverplichting was opgenomen, inhoudende dat hij per…

Verder lezen
Terug naar overzicht