JAR 2017/50, Gerechtshof Amsterdam 24-01-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:163, 200.196.884/01 (met annotatie van mr. drs. A.M. Helstone)

Inhoudsindicatie

Ontbindende voorwaarde “arbeidsovereenkomst eindigt als musical stopt” niet rechtsgeldig, Keuzevrijheid werkgever

Samenvatting

Appellanten, negen werknemers, zijn op 25 januari 2016 voor bepaalde tijd in dienst getreden bij de musical Sky. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de arbeidsovereenkomsten ook eerder dan de overeengekomen einddatum van rechtswege kunnen eindigen, namelijk indien en zodra de productie (de musical) stopt. In de arbeidsovereenkomsten van werknemers 2 tot en met 9 is daaraan toegevoegd: “wanneer de laatste voorstelling plaatsvindt, is afhankelijk van…

Verder lezen
Terug naar overzicht