JB 1994/110, EHRM 19-04-1994, , 9/1993/404/482

Inhoudsindicatie

Independent tribunal (onafhankelijk gerecht), Fairness of proceedings (eerlijke behandeling), 'Equality of arms'.

Samenvatting

Samenvatting

De bevoegdheid om een bindende beslissing te nemen, die niet ten nadele van een partij veranderd kan worden door een niet-rechterlijke instantie is inherent in het begrip 'tribunal'. Of aan de eisen van art. 6 EVRM is voldaan kan niet bepaald worden onder enkele verwijzing naar klagers kansen op succes, aangezien dit artikel niet een bepaalde uitkomst garandeert. Destijds stond art. 74 Wet ARBO de…

Verder lezen
Terug naar overzicht