JB 1995/49, EHRM 09-12-1994, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Civil rights and obligations., Redelijke termijn., Fair trial.

Samenvatting

Samenvatting

Toepasselijkheid van artikel 6 EVRM betreffende werkgeverbijdragen inzake de WW, WAO, ZW en ZFW. Via een soortgelijke toetsing als in de zaak Feldbrugge (EHRM 20 mei 1986, NJ 1987, 432 m.n. E.A. Alkema) is het Hof van oordeel dat de privaatrechtelijke elementen terzake overheersen boven de publiekrechtelijke. De doorslaggevende privaatrechtelijke kenmerken zijn de parallellie met privé-verzekeringen en de koppeling met de arbeidsovereenkomst. Aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht