JB 1996/160, EHRM 20-11-1995, , Series A, vol. 331

Inhoudsindicatie

Independent and impartial tribunal, Beroepsgang met voldoende waarborgen omkleed.

Samenvatting

Samenvatting

Omdat voor klager, na het oordeel van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad, nog de mogelijkheid open stond de civiele rechter te adiëren is het niet aan het EHRM om in te gaan op de vraag of de Nederlandse rechter de Afdeling van Beroep vindt voldoen aan de eisen van art. 6. Zou de burgerlijke rechter tot de conclusie komen dat dat niet het geval is dan zou deze ook een rechtsgang hebben verschaft die…

Verder lezen
Terug naar overzicht