JB 1996/227, HvJ EG 08-10-1996, , C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-190/94

Inhoudsindicatie

Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen, Niet-omzetting van de Richtlijn in nationaal recht, Aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht van Lid-Staat.

Samenvatting

Samenvatting

Het uitblijven binnen de daartoe vastgestelde termijn van elke maatregel van omzetting van een richtlijn ter verwezenlijking van het door deze richtlijn voorgeschreven resultaat, is op zich een gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht, en doet derhalve voor de benadeelde particulieren een recht op schadevergoeding ontstaan, voor zover het door de richtlijn voorgeschreven resultaat de toekenning van rechten aan particulieren inhoudt, …

Verder lezen
Terug naar overzicht