JB 1997/147, EHRM 23-04-1997, , 12/1996/631/814-815

Inhoudsindicatie

Onafhankelijk en onpartijdig gerecht, Openbaarheid, Voorbehoud.

Samenvatting

Samenvatting

De aanwezigheid van -onder meer ambtelijke- deskundigen in de Regional and Supreme Land Reform Boards leidt niet tot twijfel over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deze instanties. Dergelijke deskundigen zijn nodig in zaken als de onderhavige over ruilverkaveling, die aanleiding geven tot complexe problemen en niet alleen de landeigenaren betreffen, maar de gemeenschap als geheel. Het Hof ziet geen reden om op dit punt van eerdere rechtspraak af te wijken.

Als een ambtenaar-lid…

Verder lezen
Terug naar overzicht