JB 1997/168, HvJ EG 22-04-1997, , C-66/95

Inhoudsindicatie

Richtlijn 79/7/EEG, Gelijke behandeling mannen en vrouwen op het gebied van sociale zekerheid, Recht op rentevergoeding over achterstallige uitkeringen van sociale zekerheid, Aansprakelijkheid van de Lid-Staat wegens schending van het gemeenschapsrecht.

Samenvatting

Samenvatting

Art. 6 van richtlijn 79/7/EEG vereist niet dat een particulier rente kan vergoed krijgen over bedragen die uit hoofde van achterstallige uitkeringen van sociale zekerheid zijn betaald, wanneer de verlate betaling van de uitkering te wijten is aan een ingevolge richtlijn 79…

Verder lezen
Terug naar overzicht