JB 1997/293, No 22-10-1997, , AWB 97/451

Inhoudsindicatie

Dienstbetoon, Actieve informatieverstrekking, Toezending besluit.

Samenvatting

Samenvatting

Verzoeker heeft erover geklaagd dat Gedeputeerde Staten van Gelderland hem geen kopie hebben gestuurd van hun besluit waarin zij onder meer goedkeuring onthielden aan een bestemmingsplan van de gemeente Ruurlo voorzover op verzoekers perceel een woonbestemming was gelegd. GS hebben wel een kopie gestuurd aan degenen die bedenkingen hadden ingebracht tegen deze woonbestemming. GS hebben in dit geval niet gehandeld in strijd met hetgeen de Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalt inzake toezending van besluiten inzake goedkeuring van bestemmingsplannen. De eisen…

Verder lezen
Terug naar overzicht