JB 1997/39, No 07-01-1997, , 97/2

Inhoudsindicatie

Toetsing van beleid terzake van schuldsanering, Toetsing besluit.

Samenvatting

Samenvatting

De Informatiseringsbank heeft in januari 1993 samen met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) een intentieverklaring getekend. Hierin is opgenomen dat de IBG (Informatie Beheer Groep) alleen bereid is aan schuldsaneringsvoorstellen mee te werken als aan bepaalde vereisten is voldaan. Het schuldsaneringsvoorstel van verzoekster voldoet niet aan deze vereisten, nu het niet afkomstig is van een bij de NVVK aangesloten gemeentelijke kredietbank en geen schriftelijke toezegging van een gemeentelijke kredietbank bevat dat een saneringskrediet…

Verder lezen
Terug naar overzicht