JB 1997/64, EHRM 21-02-1997, , 108/1995/614/702

Inhoudsindicatie

Gelijke behandeling, Objectieve rechtvaardiging, Eigendomsrecht.

Samenvatting

Samenvatting

De Nederlandse Algemene Kinderbijslagwet maakte tot en met 1988 in die zin onderscheid tussen mannen en vrouwen ouder dan 45 jaar, dat die groep vrouwen was vrijgesteld van het betalen van premie ingevolge die wet.

Allereerst stelt het Hof vast dat de betaling daarvan bestreken wordt door art. 1, Eerste Protocol EVRM, waarin staat dat het eigendomsrecht niet in de weg kan staan aan nationale wetgeving die erop gericht is 'to secure the payment of taxes or…

Verder lezen
Terug naar overzicht