JB 1998/107, EHRM 16-12-1997, , 152/1996/771/972 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Uitputting van rechtsmiddelen, Vrijheidsbeneming, Vernederende behandeling, Privé-leven

Samenvatting

Raninen betwistte de rechtmatigheid van zijn detentie terzake van totaalweigering voor militaire dienst en vervangende dienstplicht. In dat verband was hij met handboeien om vervoerd van de gevangenis naar een militair ziekenhuis. De Ombudsman had op een desbetreffende klacht vastgesteld dat aan klagers arrestatie een wettelijke basis ontbrak; ook oordeelde hij dat er geen objectieve rechtvaardiging was om klager te boeien.

Het Hof stelt vast dat klager de nationale rechtsmiddelen heeft uitgeput, omdat de regering…

Verder lezen
Terug naar overzicht