JB 1998/108, EHRM 27-03-1998, , 156/1996/775/976 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Gelijke behandeling, Margin of appreciation

Samenvatting

Volgens de Oostenrijkse wetgeving werd er terzake van ouderschapsverlof een uitkering gegeven aan de moeder. In dat verband is art. 14 van toepassing omdat de staten door zo’n uitkering respect tonen voor het gezinsleven als neergelegd in art. 8. Door zijn accessoire karakter is art. 14 mitsdien van toepassing op het onderscheid op grond van geslacht zoals in casu door die Oostenrijkse wetgeving gemaakt.

Hoewel onderscheid op grond van geslacht onderworpen moet worden aan de standaard dat ‘…

Verder lezen
Terug naar overzicht