JB 1998/122, No 06-03-1998, , 98/46 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Correcte bejegening

Samenvatting

De belastingdienst blijkt van oordeel dat indien verzoeker de door hem gestelde kosten voor huishoudelijke hulp kan aantonen, met deze kosten rekening zal worden gehouden bij de berekening van verzoekers belastingcapaciteit.

Niet is gebleken dat de belastingdienst aan verzoeker heeft verzocht de kosten voor huishoudelijke hulp op enigerlei wijze te onderbouwen. Gelet op het belang dat met name de Belastingdienst hieraan hechtte, had dit wel van de Belastingdienst mogen worden verwacht. Zij had dan ook niet tot afwijzing van verzoekers beroep mogen overgaan zonder hem…

Verder lezen
Terug naar overzicht