JB 1998/124, EHRM 19-02-1998, , 8/1997/792/993 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Burgerlijke rechten en verplichtingen, Openbare zitting

Samenvatting

Art. 6 is van toepassing omdat er sprake is van een serieus geschil, waarvan de uitkomst direct beslissend was voor het gebruik door klager van zijn eigendom, te weten door te kunnen bouwen.

De bevoegde Zweedse administratieve rechter was er niet toe overgegaan om klagers beroep tegen het herroepen van een ontwikkelingsplan, op een openbare, mondelinge zitting te behandelen. Het Hof oordeelt echter dat er in casu geen verplichting was om een zitting te houden. Daartoe wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht