JB 1998/141, EHRM 24-04-1998, , 47/1997/831/1037 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Civil rights and obligations, Redelijke termijn

Samenvatting

Geschillen met betrekking tot de aanstelling van ambtenaren vallen volgens vaste rechtspraak buiten art. 6. In casu was de kern van het geschil niet de aanstelling als ambtenaar maar een eis tot schadevergoeding voor onrechtmatig handelen terzake van het feit dat klager ten onrechte was afgewezen voor een ambtelijke functie. De onrechtmatigheid dienaangaande stond in de onderhavige rechtsgang niet centraal, was namelijk al vastgesteld door de bevoegde bestuursrechter. Aan de orde was nu nog slechts het verzoek om schadevergoeding, …

Verder lezen
Terug naar overzicht