JB 1998/160, EHRM 22-05-1998, , 81/1997/865/1076 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Redelijke termijn

Samenvatting

Redelijke termijn in een fiscale strafzaak. Het begin van een termijn is de datum waarop een persoon ‘is charged’: dat is het geval wanneer de betrokkene ervan in kennis was gesteld dat hij zou worden vervolgd, respectievelijk wanneer een onderzoek wordt gestart. Het gaat kortom om de officiële kennisgeving dat de betrokkene een strafbaar feit zou hebben gepleegd. Daarvan was in de voorliggende zaak nog geen sprake toen tegen het bedrijf van Ho zee een fiscaal onderzoek liep, maar pas toen de FIOD…

Verder lezen
Terug naar overzicht