JB 1998/234, EHRM 24-08-1998, , 88/1997/872/1084 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Privé-leven, Correspondentie, Effectieve rechtsbescherming, Belang

Samenvatting

Aan de orde was de klacht van Lambert dat art. 8 was geschonden doordat een telefoongesprek door hem gevoerd met een derde, wiens telefoon werd afgetapt, was afgeluisterd. Een klacht dienaangaande bij de rechter was niet-ontvankelijk verklaard: alleen degene wiens telefoon was afgetapt kon daarover in rechte klagen. Het Hof acht het ontbreken van een effectieve rechtsgang voor klager in strijd met de in art. 8 besloten liggende eis van ‘effective control…

Verder lezen
Terug naar overzicht