JB 1998/26, EHRM 02-09-1997, , 27/1996/646/831 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Civil rights and obligations

Samenvatting

De Santa is werkzaam als secretaris van de gemeentelijke sociale dienst in Udinese. De werkgever had hem in een lagere salarisschaal ingedeeld dan waarop hij meende recht te hebben gelet op nationale van toepassing zijnde cao’s.

Het Hof stelt in casu vast dat art. 6 1 op dit geschil van toepassing is omdat klager een puur economisch recht inroept, te weten een salaris in overeenstemming met de geldende regels. Ten aanzien van art 6 werd vastgesteld dat de redelijke termijn was…

Verder lezen
Terug naar overzicht