JB 1998/271, EHRM 02-09-1998, , 65/1997/849/1056 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting, Bij wet voorzien, Rechten van anderen, Democratie, Noodzakelijk in een democratische samenleving, Proportionaliteit, Politieke partijen, Kiesrecht

Samenvatting

In het Verenigd Koninkrijk waren maatregelen getroffen die de politieke activiteiten van lokale ambtenaren aan banden leggen. Zo was er aangegeven dat, afhankelijk van taken en functie, bepaalde ambtenaren niet actief politiek betrokken mochten zijn, ook niet in een andere gemeente dan waar zij werkzaam waren.

Onbetwist is dat art. 10 in het geding is. Het daarin neergelegde recht…

Verder lezen
Terug naar overzicht