JB 1998/291, No 02-10-1998, , 98/426

Inhoudsindicatie

Klantvriendelijkheid, Redelijke termijn, Redelijkheid toetsing, Evenredigheid

Samenvatting

1

Uit een oogpunt van klantvriendelijkheid en teneinde financieel nadeel voor de werkgever te voorkomen, danwel te beperken (te late ziekmelding leidt tot loondoorbetalingsplicht), had het op de weg van de uitvoeringsinstelling Cadans gelegen om verzoeker binnen een redelijke termijn na de datum waarop de ziekmelding binnen had moeten zijn te wijzen op het ontbreken van het ziekmeldingsformulier. Cadans was er immers op basis van het door verzoeker ingediende 13e weeks reïntegratieplan al van op de hoogte dat verzoekers werknemer…

Verder lezen
Terug naar overzicht