JB 1998/92, EHRM 27-03-1998, , 9/1997/793/994 (met annotatie van R. de Winter)

Inhoudsindicatie

Fiscale boete, Griffierecht, Criminal charge

Samenvatting

Klager had bij het gerechtshof beroep ingesteld tegen een naheffing inkomstenbelasting en een daaraan gekoppelde fiscale boete (art. 21 lid 1 AWR). Aangezien hij geen griffierecht had betaald, werd zijn beroep niet-ontvankelijk verklaard. Het verzet (art. 18b Warb) tegen deze beslissing werd ongegrond verklaard en het daaropvolgende beroep in cassatie werd – na een conclusie van een Advocaat-Generaal – verworpen. Het Hof is van oordeel dat de omstandigheid dat het cassatieberoep beperkt…

Verder lezen
Terug naar overzicht