JB 1999/132, No 19-04-1999, , 99/175 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Samenvatting van het openbaar rapport naar aanleiding van een onderzoek ingevolge art. 15 Wet nationale ombudsman naar de gang van zaken rond de ongevallen met de AP-23 mijn in 1983 en 1984

Uitspraak

Aanleiding en onderzoek

Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de vaste Commissie voor Defensie uit de Tweede Kamer heeft de Nationale ombudsman op 29 mei 1998, met gebruikmaking van de bevoegdheid van artikel 15 van de Wet Nationale ombudsman (onderzoek op eigen initiatief), een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken rond twee…

Verder lezen
Terug naar overzicht